ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

Перелік послуг, що надаються АТ “Волиньгаз”, інформація про тарифи та інші умови надання таких послуг

Технічні та комерційні умови доступу (приєднання) до ГРМ

Методологія встановлення плати за приєднання до газорозподільної  системи, затверджена Регулятором

Методологія визначення тарифів на послуги з розподілу природного газу та методологія встановлення плати за  приєднання до ГРМ

Про встановлення тарифу на послуги розподілу природного газу для АТ “Волиньгаз”| Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

План розвитку газорозподільної системи (у зв’язку з воєнним станом в Україні інформація не надається, як інформація, що відноситься до об’єктів критичної інфраструктури відповідно до постанови НКРЕКП від 26.03.2022 № 349 «Щодо захисту інформації, яка в умовах воєнного стану може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом, у тому числі щодо об’єктів критичної інфраструктури»)

План розвитку газорозподільної системи на наступні 10 років (після затвердження Регулятором)

Електронна форма звіту щодо виконання інвестиційної програми

Вартість вихідних даних (документів) для гідравлічного розрахунку

Ціна природного газу, використаного Оператором ГРМ для покриття втрат і виробничо-технологічних витрат природного газу в ГРМ у відповідний період та період її дії

Інформація про величини технічної та вільної потужності

Дані щодо розміру середньозваженої вищої теплоти згоряння природного газу за кожним маршрутом

Дані про об’єм (м куб.) та обсяг (кВт·год, Гкал, МДж) розподіленого споживачу (спожитого ним) природного газу за розрахунковий період (газовий місяць)

Інформація про час та місце проведення робіт, запланованих у наступному календарному році, які можуть викликати зміни режимів роботи газорозподільної системи, що призводять до обмеження розподілу природного газу.

Роз’яснення щодо укладення та приєднання споживача до договору розподілу природного газу

Зразок повідомлення для належної організації періодичної повірки власних ЗВТ, що входять до складу комерційного ВОГ.

Дані про плановані та фактичні обсяги природного газу, що переміщуються ГРМ в обсязі, що знаходиться у розпорядженні такого Оператора.

Схема розміщення ГРП з параметрами відповідної потужності.

Маршрути переміщення газу з однаковими ФХП

 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

Кодекс газорозподільних систем

Кодекс газотранспортної системи

Типовий договір розподілу природного газу,  затверджений постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 вересня 2015 року № 2498.

Типовий договір транспортування природного газу

Закон України про ринок природного газу

Правила безпеки системи газопостачання 

Про затвердження Правил постачання природного газу

Про затвердження Методики визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу

Про затвердження Методології встановлення плати за приєднання до газотранспортних і газорозподільних систем
Про затвердження Мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу

Закон України «Про житлово-комунальні послуги»

Закон України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу»

Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність»

Постанова НКРЕКП від 26.03.2022 № 349 «Щодо захисту інформації, яка в умовах воєнного стану може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом, у тому числі щодо об’єктів критичної інфраструктури»

 

 

ПОБУТОВИМ СПОЖИВАЧАМ

Договір з розподілу природного газу

Текст до Типового договору розподілу природного газу

Заява на підключення

Опитувальний лист

Про встановлення ставок плати за стандартне приєднання до газорозподільних систем на 2023 рік в умовах дії воєнного стану | Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (nerc.gov.ua)

Тарифи і ціни

Якість газу

Відомості оператора ГРМ

Вибір лічильника

Ціни на послуги

Безпечне користування газом у побуті

 

 

СПОЖИВАЧАМ, ЩО НЕ Є ПОБУТОВИМИ

Договір з розподілу природного газу

Текст до Типового договору розподілу природного газу

Заява на підключення

Опитувальний лист

Про встановлення ставок плати за стандартне приєднання до газорозподільних систем на 2023 рік в умовах дії воєнного стану | Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (nerc.gov.ua)

Інформаційний лист щодо комерційного обліку газу

Надання звітів про використаний газ

Газифікація промислових та комунально-побутових підприємств, багатоповерхових житлових будинків

Надання послуг АТ “Волиньгаз” для юридичних осіб

Технічне обслуговування газового обладнання

Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання в житлових будинках (ЖЕО, ЖЕК, ОСББ)).

 

5.02.2024

Інформація про проведення конкурсу

Проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності за 2023 рік АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ “ВОЛИНЬГАЗ”.

Додаток 1. Порядок проведення конкурсу АТ Волиньгаз

Додаток 2. Оголошення про проведення конкурсу АТ Волиньгаз

 

Особлива інформація про зміну посадових осіб емітента 

Особлива інформація 01.11.2023

 

06.11.2023 

Особлива інформація про зміну посадових осіб емітента

 

 

06.11.2023

Протоколи ЗЗА

На виконання розпорядження НКЦПФР №313-Е від 24.10.2023 року розміщуємо Протокол  позачергових дистанційних ЗЗА АТ “Волиньгаз” від 08.06.2023 року разом з протоколами про підсумки голосування.

Протокол

Особлива інформація емітента

 

06.11.2023 

Особлива інформація про зміну посадових осіб емітента

На виконання розпорядження НКЦПФР №313-Е від 24.10.2023 року  розміщуємо інформацію про зміну посадових осіб емітента

03339459_08.06.2023

 

 

21.11.2023 

Зміна адреси вебсайту

 

05.06.2023

Річна звітність емітента за 2022 рік

Річна звітність емітента за 2022 р

Річна звітність емітента за 2022 рік

 

29.09.2022

Особлива інформація емітента

Особлива інформація емітента

 

Особлива інформація

09.06.2022

Відомості про зміну посадових осіб емітента

Відомості про зміну посадових осіб емітента

 

21.04.2021 

Особлива інформація

Особлива інформація емітента

Особлива інформація емітента Особлива інформація емітента.rtf.p7s

 

Документи

05.05.2021

Протокол загальних зборів акціонерів 2021 року

Протокол загальних зборів акціонерів 2021 року

 

21.11.2019

Статут АТ “Волиньгаз”

Статут АТ Оператор газорозподільної системи Волиньгаз від 25 березня 2019 року

 

17.09.2019

Статут АТ “Волиньгаз”

Статут АТ Оператор газорозподільної системи Волиньгаз від 25 березня 2019 року

 

10.06.2014

Положення про Наглядову раду

Положення Наглядову Раду ПАТ Волиньгаз

 

10.06.2014

Положення про Правління

Положення про Правління ПАТ Волиньгаз

 

10.06.2014

Положення про загальні збори акціонерів

Положення про ЗЗА ПАТ Волиньгаз

 

28.05.2014

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій

свід про реєстрацію випуску акцій

 

Збори акціонерів

06.12.2022

До уваги акціонерів АТ “Волиньгаз”

Товариство повідомляє про неможливість проведення голосування кумулятивними бюлетенями на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства, які  призначені на 07.12.2022 року (надалі – «Збори акціонерів»), у зв’язку з відсутністю затверджених Наглядовою радою Товариства кумулятивних бюлетенів для голосування по шостому питанню порядку денного Зборів акціонерів «Обрання членів Наглядової ради Товариства». Причина  відсутності кумулятивних бюлетенів для голосування – відсутність кворуму для прийняття рішення Наглядовою радою Товариства.

АТ «ВОЛИНЬГАЗ»

 

30.11.2022

Про відсутність бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів АТ “Волиньгаз” скликаних на 7.12.2022 року

 31.10.2022 року до Товариства надійшла  вимога від  Акціонерного товариства «Державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз»  (надалі – АТ «ДАК «ЧОРНОМОРНАФТОГАЗ»), як управителя арештованного пакету акцій АТ «ВОЛИНЬГАЗ», які належать акціонеру ПрАТ «ГАЗТЕК», щодо скликання дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Відповідно до отриманої вимоги, 01.11.2022 року Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства – 07.12.2022 року (надалі – Збори акціонерів).

Акціонери  Товариства були повідомленні  про скликання Зборів акціонерів у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» Статуту Товариства  та рішення Наглядової ради Товариства, за 30 днів до дати проведення Зборів акціонерів, шляхом надсилання через депозитарну систему України повідомлення про проведення Зборів акціонерів, яке розміщено на сайті Товариства за посиланням https://vl.dsoua.com/ua/informacija-pro-kompaniju/informacija-dlja-akcioneriv/meeting-shareholders/id/povidomlennja-pro-pozachergovi-zagalni-zbori-akcio-49730  та у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (https://www.smida.gov.ua/).

До порядку денного Зборів акціонерів включено питання порядку денного в тому числі питання порядку денного:

– «Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції»;

– «Внесення та затвердження змін до Положення про загальні збори Товариства шляхом викладення його у новій редакції»;

– «Внесення та затвердження змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції»;

– «Внесення та затвердження змін до Положення про Правління Товариства шляхом викладення його у новій редакції»;

– «Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства».

Відповідно до повідомлення про скликання Зборів акціонерів  та у відповідності до п. 46 рішення НКЦПФР «Про затвердження Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду» від 16 квітня 2020 року N 196 (надалі – Тимчасовий порядок) визначено, що від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в тому числі з проектами документів (Статуту, внутрішніх положень Товариства, договору з членами Наглядової ради) по питанням порядку денного.

Проекти документів по вищезазначеним питанням порядку денного не були надані Товариству разом із вимогою про скликання Зборів акціонерів, як не були надані і на момент повідомлення про проведення Зборів акціонерів.

В зв’язку з відсутністю (неповнотою) інформації наданої АТ «ДАК «ЧОРНОМОРНАФТОГАЗ» – особою, яка вимагає скликання Зборів акціонерів Товариства,  яка необхідна акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, на засіданні Наглядової ради Товариства, яке відбулось 23.11.2022 року, членами Наглядової ради Товариства не було схвалено рішення, щодо затвердження бюлетенів для голосування на Зборах акціонерів Товариства.

 

03.11.2022

Повідомлення про позачергові збори акціонерів 07 грудня 2022 року

АТ «Волиньгаз» повідомляє про проведення річних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 7 грудня 2022 року.

АТ «Волиньгаз» повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 7 грудня 2022 року.

Позачергові Загальні збори акціонерів відбудуться дистанційно.

Повідомлення на збори акціонерів 7 грудня 2022 року

 

24.03.2022

Повідомлення про загальні збори акціонерів після завершення воєнного стану

АТ «Волиньгаз» повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться після завершення воєнного стану.

Шановні акціонери!

У зв’язку з введенням в Українi воєнного стану, та керуючись статтею 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Загальні збори акціонерів АТ «Волиньгаз», що призначені на 24.03.2022 року не відбудуться.

Відповідно до рішень НКЦПФР річні Загальні збори акціонерів АТ «Волиньгаз» будуть проведені протягом 90 днів після завершення дії воєнного стану.

 

15.02.2024

Повідомлення про збори акціонерів 24 березня 2022 року

АТ «Волиньгаз» повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 24 березня 2022 року.

Річні Загальні збори акціонерів відбудуться в актовому залі АТ “Волиньгаз” 24 березня  2022 року о 11:30 год. за адресою: м. Луцьк, вул.І. Франка, 12.

Повідомлення про збори акціонерів 24 березня 2022 року

Печатка 03339459_U210701101904

Підпис 03339459_2790808179_DU210701101904

 

14.02.2022

Повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерів через Депозитарну систему  

Шановні акціонери АТ «ВОЛИНЬГАЗ»!

Повідомляємо, що відповідно до положень Закону України «Про депозитарну систему України», Закону України «Про акціонерні товариства», Статутом АТ «ВОЛИНЬГАЗ» передбачено повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів через депозитарну систему України.

Повідомлення акціонерів через депозитарну систему України здійснюється у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (рішення НКЦПФР від 07.03.2017 р. №148).

Враховуючи вищевикладене, нагадуємо, що для використання своїх прав за цінними паперами, а саме простими іменними акціями АТ «ВОЛИНЬГАЗ » та для своєчасного отримання повідомлень про проведення Загальних зборів акціонерів через депозитарну систему України, Вам необхідно звернутися до депозитарної установи АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (з якою АТ «ВОЛИНЬГАЗ» було укладено Договір про обслуговування рахунків у цінних паперах власників) для укладення від власного імені Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

 

АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»

адреса: 04070, м. Київ,

вул. Борисоглібська, буд. 5 літера А

Управління депозитарної діяльності

Телефон (044) 593-10-36

веб-сайт: https://www.clhs.com.ua

 

Правління АТ «ВОЛИНЬГАЗ »

 

12.04.2021

Відомості про зміну посадових осіб емітента від 14 квітня 2021 року

Особлива інформація емітента

03339459_12.04.2021 Особлива інф.rtf.p7s

 

26.03.2021

Повідомлення про зміни до порядку денного загальних зборів акціонерів

Повідомлення про зміни до порядку денного з проектами рішень

Повідомлення про зміни до порядку денного з проектами рішень

 

03.03.2021

До уваги акціонерів фізичних осіб

Повідомляємо Вас про те, що згідно закону України «Про депозитарну систему України» № 4651-VІ від 13 квітня 2012 року (далі – Закон), який вступив в силу 12.10.2013 року, а саме п.10 розділу VI Прикінцевих та перехідних положень Закону – власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов’язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

У разі, якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не виконає вищезазначені зобов’язання, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Тобто, якщо Ви не здійсните дії, пов’язані з укладанням договору про обслуговування рахунку в цінних паперах з депозитарною установою, то Ви не зможете зареєструватися та приймати участь у загальних зборах акціонерного товариства.

Крім цього, у разі прийняття рішення загальними зборами про виплату дивідендів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, тобто через Центральний депозитарій України, то згідно ст.30 Закону України «Про акціонерні товариства» переказ дивідендів на Ваш рахунок буде здійснюватись депозитарною установою, але за умови, що з Вами укладено договір про обслуговування рахунку в цінних паперах.

Для виконання вимог Закону фізичними особами Депозитарній Установі надається наступний пакет документів:

  1. Договір на обслуговування рахунку в цінних папераху 2-х примірниках (форма договору надається Депозитарною Установою).
  2. Заява на відкриття рахунку в цінних паперахпідписана розпорядником рахунку та з обов’язковим зазначенням переліку документів, що додаються до заяви (бланк заяви надається Депозитарною Установою).
  3. Анкета рахунку в цінних паперах підписана розпорядником рахунку (бланк анкети надається Депозитарною Установою).
  4. Картка із зразком підпису розпорядника рахунку в цінних паперах(бланк картки надається Депозитарною Установою) – картка підписується власником цього рахунку У ПРИСУТНОСТІ відповідального фахівця Депозитарної Установи, або засвідчується НОТАРІУСОМ.
  5. Копія паспорта розпорядникарахунку в цінних паперах (надаються копії сторінок паспорту, що містять наступну інформацію: прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, серія та номер паспорту, дата видачі, орган, що видав, місце проживання засвідчені підписом його власника та написом на аркушах  «Копія вірна»).
  6. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру платника податків розпорядника рахунку в цінних паперах(засвідчена підписом його власника та написом на аркуші  «Копія вірна»).
  7. Довідка про відкритий поточний рахунок в банку(оригінал або копія засвідчена банком), якщо фізична особа має власний рахунок та бажає щоб інформація про рахунок в банку обліковувалась на рахунку в цінних паперах для можливості отримання дивідендів.
  8. Згода-повідомлення суб’єкта персональних даних на обробку його персональних даних підписана розпорядником рахунку (бланк надається Депозитарною Установою).

Звертаємо Вашу увагу на те, що за послуги Депозитарної Установи з оформлення пакету документів для укладання договору про обслуговування рахунку в цінних паперах та за внесення даних на Ваш рахунок в цінних паперах буде братися плата відповідно до тарифів, зазначених в договорі про обслуговування рахунку.

 

03.03.2021

Повідомлення про загальні збори акціонерів 12 квітня 2021 року

АТ «Волиньгаз» повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 12 квітня 2021 року.

Річні Загальні збори акціонерів відбудуться в актовому залі АТ “Волиньгаз”  12 квітня 2021 року о 10:30 год. за адресою: м. Луцьк, вул.І. Франка, 12.

Повідомлення про збори акціонерів 12 квітня 2021 року

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів 12.04.2021 року з цифровим підписом та печаткою.p7s

 

23.03.2020

Особлива інформація

Особлива інформація емітента

 

12.02.2020

Повідомлення про загальні збори акціонерів 23 березня 2020 року

АТ «Волиньгаз» повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 23 березня 2020 року.

Річні Загальні збори акціонерів відбудуться в актовому залі АТ “Волиньгаз”  23 березня 2020 року о 10:30 год. за адресою: м.Луцьк, вул.І.Франка, 12.

Повідомлення про збори акціонерів 2020.

Повідомлення про збори акціонерів. Додаток №2.

 

Звітність емітента

05.06.2023

Річна звітність емітента за 2022 рік

Річна звітність емітента за 2022 р

Річна звітність емітента за 2022 рік

 

29.09.2022

Особлива інформація емітента

Особлива інформація емітента

 

01.06.2022

Річна звітність емітента за 2021 рік

Річна звітність емітента за 2021 рік.

Річна звітність емітента за 2021 рік

 

13.04.2023

Фінансова звітність за 2022 рік

Аудиторський висновок

 

29.04.2022

Фінансова звітність за 2021 рік

Аудиторський висновок_31 12 2021_АТ Волиньгаз

Форма 1_2021

Форма 2_2021

Форма 3_2021

Форма 4_2021

 

27.05.2021

Аудиторський звіт за 2020 рік

Аудиторський звіт за 2020 рік по АТ Волиньгаз

 

27.05.2021

Фінансова звітність за 2020 рік

Баланс

Звiт про рух грошових коштiв

Звіт про фінансові результати

 

20.04.2021

Річна звітність емітента за 2020 рік

Річна звітність емітента за 2020 рік

Річна звітність емітента за 2020.rtf.p7s