ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ ТА СТЕЙКХОЛДЕРІВ

РЕГУЛЯРНА ІНФОРМАЦІЯ

 

ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

 

30.05.2024

Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента

Особлива інформація

 

05.04.2024
Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента
Особлива інформація
Протокол

Особлива інформація.rtf.p7s

 

ІНША ІНФОРМАЦІЯ

29.05.2024 

Протокол про підсумки голосування на річних загальних зборах

Протокол про підсумки голосування на річних загальних зборах

Протокол про підсумки голосування на річних загальних зборах.pdf.p7s

 

29.05.2024

Протокол річних загальних зборів

Протокол річних загальних зборів

Протокол річних загальних зборів.pdf.p7s

 

 

14.05. 2024 

Бюлетень для голосування на чергових загальних зборах акціонерів 24.05.2024   

Бюлетень 1 для голосування на річних загальних зборах

Бюлетень для голосування на річних загальних зборах акціонерів.doc.p7s

Бюлетень 1 для голосування на річних загальних зборах

Бюлетень для голосування на річних загальних зборах акціонерів.pdf.p7s

 

23.04.2024

Повідомлення про проведення річних загальних зборів 24.05.2024

Повідомлення про проведення річних загальних зборів

Повідомлення про проведення річних загальних зборів.pdf.p7s

Перелік документів, що має надати акціонер

Перелік документів, що має надати акціонер.pdf.p7s
report
report.xml.p7s
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій.pdf.p7s
05.04.2024
Повідомлення, що подається до НКЦПФР підприємством, що становить суспільний інтерес, про суб’єкта аудиторської діяльності, який надаватиме послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності

Аудит

Протокол аудит

Аудит.rtf.p7s

04.04.2024 року 
Протокол про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів 
Протокол про підсумки голосування на позачергових загальних зборах
Протокол про підсумки голосування на позачергових загальних зборах.pdf.p7s
04.04.2024 року 
Протокол позачергових загальних зборів акціонерів
Протокол позачергових загальних зборів
Протокол позачергових загальних зборів.pdf.p7s

 

18 березня 2024 року

Бюлетень для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів 28.03.2024

Бюлетень для голосування

Бюлетень для голосування.rtf.p7s

Бюлетень для голосування.rtf.p7s (1)

Бюлетень для голосування

 

12.03.2024 року

 Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів 28.03.2024 року

report

report.xml.p7s

Перелік документів, що має надати акціонер

Перелік документів, що має надати акціонер.pdf (1).p7s

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів.pdf.p7s

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів